Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ArwenUndomiel
ArwenUndomiel
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow
ArwenUndomiel
7811 a3ad
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
ArwenUndomiel

ironman977:

ohgodbenny:

Sherlock’s like a kid who tries to explain to his father why he gets home late.

2 years late

Reposted fromsherlock sherlock viairmelin irmelin
ArwenUndomiel
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viajaskier jaskier
ArwenUndomiel
ArwenUndomiel
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted frommilsabelle milsabelle viabadblood badblood
ArwenUndomiel
I like simple things… books, being alone, or with somebody who understands.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaophelie ophelie
ArwenUndomiel
Książką można czytelnikowi głowę, owszem przemeblować o tyle, o ile jakieś meble już w niej przed lekturą stały.
— Stanisław Lem "Doskonała próżnia. Wielkość urojona"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeryawen eryawen
ArwenUndomiel
2293 e896 500
Kit Harington (Jon Snow) :)
Reposted frommodalna modalna viairmelin irmelin
ArwenUndomiel
9539 fad0
Reposted fromAstalka Astalka viasatyra satyra
ArwenUndomiel
3172 da94
chcę mieć wybór!
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaeternia eternia
ArwenUndomiel
6024 754f
Sad R2 is sad.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
ArwenUndomiel
1192 1fa8 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasatyra satyra
ArwenUndomiel
9990 982b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
ArwenUndomiel
- Miał racje. - Odnoœśnie czego? -Jesteœś wyjątkowa. Krzątasz się tu zasłaniając się maską wrażliwej, popapranej dziewczyny, ale nie możesz. Jesteśœ bardzo widoczna. Jesteśœ wielka. Jesteśœ w rozsypce, niczym śœwieca paląca się z obu stron. I żadna iloœść wódy, trawki ani gniewu tego nie ukryje.
— birdman
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairmelin irmelin
ArwenUndomiel
1050 a9ae
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
ArwenUndomiel
ArwenUndomiel
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viasilme silme
ArwenUndomiel
Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl